Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord

WZC H. Hart vzw

NIEUWE PREVENTIEMAATREGELEN IKV CORONAVIRUS

Geschreven door Sophie Hove op in de categorie Algemeen.

UPDATE 28/07/20:
Gezien het aantal besmettingen met Covid-19 maar steeds toeneemt, en rekening houdend met de terug zeer strikte nationale en lokale maatregelen, zijn wij ook genoodzaakt onze bezoekregeling wat terug te schroeven. De veiligheid en gezondheid van onze bewoners is nu onze topprioriteit en daarom starten we terug met de babbelboxmomenten. Hiervoor kan u via het onthaal (tijdens de kantooruren) een afspraak maken.
Aangezien het bezoek op de kamer niet meer toegelaten is, wordt ook de wasophaling terug opgestart. Dit kan voor beide campussen op maandag (van 14u tot 17u) en donderdag (van 17u tot 18u45).
 
UPDATE 24/07/20:
Bijkomende update van Zorg & Gezondheid : mogen wij u vragen om de bezoeken maximaal in open lucht te laten doorgaan en zo beperkt mogelijk op de kamer zelf. Kinderen jonger dan 18 jaar worden voorlopig niet meer toegelaten.
 
UPDATE 23/07/20:
Rekening houdend met de algemene stijgende dreiging, kunnen wij de huidige bezoekregeling niet verder versoepelen. Vanaf 27/07/20 blijft de huidige afsprakenregeling wel behouden voor de komende 2 weken tenzij er zich een noodzaak voordoet.
 
UPDATE 09/7/20:
Indien de situatie in onze voorziening blijft zoals ze is kan er vanaf 13/7/20 verder versoepeld worden. Mantelzorgers kunnen met 2 (uit dezelfde bubbel) op kamerbezoek komen. De bezoekregeling blijft op afspraak. Wenst u graag op bezoek te komen, gelieve een afspraak te maken op ons algemeen nummer: 055 334861 (tijdens de kantooruren). De medewerkers van het onthaal maken de planning op en informeren u graag verder.
 
UPDATE 29/6/20:
Aangezien we momenteel geen Covid-19 besmettingen hebben in beide campussen kan er -onder strikte voorwaarden- bezoek toegelaten worden op de kamer van de bewoner. Hiervoor dient een afspraak gemaakt te worden op het algemeen nummer van de voorziening: 055 33 48 61 (tijdens de kantooruren).
 
UPDATE 16/6/20:
Oop vraag van familie/ mantelzorgers zullen vanaf morgen ook een aantal bezoekmomenten buiten de kantooruren worden voorzien. Het is de bedoeling dat deze enkel benut worden voor bezoekers die zich op geen enkel ander moment kunnen vrijmaken. Voor het Kloosterhof zal er op woensdag tot 18u45 bezoek mogelijk zijn en voor het H. Hart wordt dit op dinsdag- en donderdagavond voorzien. De ontmoetingsplaats en de strikte veiligheidsmaatregelen blijven dezelfde. Hopelijk krijgt hierdoor nu iedereen de mogelijkheid om op bezoek te komen.
 
UPDATE 09/6/20:
Volgens de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid kan onze bezoekregeling vanaf morgen wat versoepeld worden. We gaan hier graag op in en hebben de volgende bezoekregeling uitgewerkt:
er zijn babbelhoekjes voorzien op iedere campus waar u een gesprek kan voeren met uw dierbare gedurende maximum 45 minuten. In het H. Hart zijn deze opgesteld in de ontspanningszaal (ingang via hellend vlak keuken) en in het Kloosterhof in de cafetaria (ingang via buitendeur cafetaria) . De veiligheidsmaatregelen dienen wel strikt nageleefd te worden. Zo is het verplicht voor bezoeker en bewoner om een mondneusmasker te dragen en de handen te ontsmetten voor én na het gesprek. Er moet ook steeds 1,5 m afstand gehouden worden. De bezoekers mogen GEEN symptomen vertonen en de laatste 14 dagen niet positief getets zijn op covid-19.
U kan tijdens de week een afspraak maken voor dergelijk moment via het algemeen nummer 055 334861.
De directie blijft alles nauwlettend in de gaten houden en kan de bezoekregeling aanpassen naargelang de omstandigheden. We hopen dat alles vlot en veilig zal verlopen.
Wij wensen jullie alvast een heel fijn gesprek toe.
  
UPDATE 29/5/20:
Bij mooi weer willen we graag onze bewoners maximaal laten genieten van onze tuintjes. Dit kan enkel als de tuinen afgesloten zijn voor externen. Vandaar werd de voortuin in de campus H. Hart afgesloten voor bezoek. De 2 babbelboxen thv de ingang zullen zich vanaf dinsdag 2/6/20 op een andere plaats bevinden. Dit staat aangeduid thv de ingang. Gelieve de voortuin NIET te betreden als de hekkens toe zijn. Bij overtredingen moet de directie de gemeenschappelijke tuin afsluiten en dit zouden we heel jammer vinden voor onze bewoners. Gelieve deze richtlijn dan ook te respecteren. Alvast bedankt voor uw begrip!
 
UPDATE 28/5/20:
Vanaf deze week kunnen onze bewoners weer gesoigneerd worden door hun kapster/ pedicure.... Ook dit vraagt een hele organisatie en kan enkel onder strikte voorwaarden. Iedereen heeft zich hier heel snel op aangepast waardoor deze week de eerste bewoners eindelijk van hun "corona-kapsel" en "corona-voeten" werden verlost. Ik kan u zeggen dat onze bewoners straalden en hier echt van genoten hebben!
 
UPDATE 12/05/20:
Betreffende de bezoekregeling in woonzorgcentra vanaf 18 mei dient ieder woonzorgcentrum een eigen bezoekregeling uit te werken. Ons uitgangspunt is "het vermijden van transmissie van het Coronavirus" maar met aandacht voor het sociale welbevinden van onze bewoner. Om dit evenwicht te kunnen bewaren werd beslist om verder in te zetten op babbelboxen en live-bellen.
U kan via het onthaal een afspraak maken (tijdens de kantooruren) om uw familielid te kunnen bezoeken in een babbelbox.
Wij wensen jullie een heel fijn weerzien toe!
 
UPDATE 11/05/20:
Vandaag werd onze covid-afdeling opgeheven conform de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid met name het symptoomvrij zijn van alle bewoners gedurende de laatste 14 dagen. Dankzij de tomeloze inzet van al onze medewerkers waren alle bewoners tegen het einde van de dag terug in hun eigen vertrouwde, ontsmette en proper gepoetste kamer . DIKKE DANKJEWEL AAN AL ONZE CORONA HELDEN!!
 
UPDATE 07/05/20:
We zijn nu reeds heel wat weken in quarantaine en het gemis begint door te wegen. Om het isolement iets te verlichten en zorg te dragen voor het psychosociaal welbevinden van de bewoners starten we vanaf maandag 11/05/20 met 'Babbelboxen'. Dit betekent dat u uw familielid kan zien achter het raam en dat u met hen zal kunnen praten. Hiervoor kan u een afspraak maken via het onthaal op weekdagen op het nummer 055/33.48.61. De gesprekken via messenger blijven ook nog altijd mogelijk.
 
UPDATE 24/04/20:
Omwille van de Corona-veiligheidsmaatregelen worden op vrijdag 24/04/20 alle medewerkers en bewoners van het WZC H. Hart getest op Covid-19. 
 
UPDATE 14/04/20:
Tot op heden hebben we enkel besmettingen op die ene afdeling. Wij hebben een top team van medewerkers dat vast toegewezen is aan die afdeling. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun bewoners. Momenteel werden 2 bewoners van de covid-afdeling gehospitaliseerd.
 
UPDATE 07/04/20:
Wij ontvingen vandaag een mail van het Agentschap Zorg en Gezondheid betrefende de 11.243 testkits voor de Vlaamse woonzorgcentra. Men wil een aantal woonzorgcentra volledig testen en onze voorziening is daar niet bij dus wij zullen deze week nog geen testmateriaal ontvangen.
 
UPDATE 05/04/20:
In overleg met onze coördinerend raadgevend arts (CRA) werden meerdere bewoners getest en deze testen bleken positief te zijn. De besmettingen situeren zich gelukkig slechts op één afdeling. Er werden geen bewoners opgenomen in het ziekenhuis. We troffen meteen de nodige maatregelen voor zowel onze bewoners als onze medewerkers. Deze maatregelen werden genomen bovenop de strenge maatregelen die we reeds hanteerden. De gezondheid én veiligheid van onze bewoners en onze medewerkers blijft uiteraard onze allergrootste prioriteit. We werken hierbij nauw samen met de veiligheidscel van de politiezone waarvan we meteen veiligheidsadvies en extra middelen ter beschikking kregen, ook het agentschap Zorg en Gezondheid is hiervan op de hoogte en biedt ons de nodige ondersteuning om zo de uitbraak te beheersen en verdere besmettingen te vermijden.
De bewoners en de familie van de getroffen afdeling werden hiervan op de hoogte gebracht.
 
 
UPDATE 31/03/20:
In de campus H. Hart is een medewerker positief getest op het Covid-19 virus. Zij had een beschermd contact met een aantal bewoners. Dit wil zeggen dat onze medewerker steeds de regels rond handhygiëne heeft gerespecteerd en dat ze continu met een chirurgisch mondmasker heeft gewerkt. Momenteel zijn er geen zieke bewoners op die afdeling.
Wij hebben de families van de betrokken bewoners  gecontacteerd en de bewoners zelf werden ook op de hoogte gebracht.
Wij staan in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid en volgen alle richtlijnen strikt op. We hebben tot nu toe de juiste maatregelen genomen en we moeten deze ook zo verder aanhouden.
U mag ervan overtuigd zijn dat iedereen zijn uiterste best doet om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De zorgmedewerkers houden dit scherp in de gaten en verwittigen de betrokken families.
 
UPDATE 26/03/20 - 14u: Info voor de serviceflatsbewoners
Klik op bijgevoegde link "Serviceflatsbewoners"
 
UPDATE 25/03/20 - 12u: Volgende richtlijnen zijn gewijzigd:
1/ Richtlijnen voor de was:
* Voor de familie die tot op heden de was kwam brengen/ophalen op afspraak zijn de uren gewijzigd. Voordien kon men dit doen tussen 17u en 18u maar dit kan nu enkel nog tussen 14u en 17u.
* Probeer de was zo weinig mogelijk te verhandelen en niet te schudden bij het invoeren in de wasmachine en was nadien steeds de handen met water en zeep.
* Was in de wasmachine op een zo hoog mogelijke temperatuur (liefst 60°).
* Graag nadien drogen in de droogkast.
* Gelieve de plastic zakken van het vuile linnen niet te hergebruiken.
* Vers gewassen was graag opgevouwen in een afgesloten zak plaatsen met daaromheen een 2° zak met etiket (wasmanden e.d. worden niet binnen gebracht).
 
2/ Richtlijnen voor attenties en voeding:
* Attenties: deze worden 24u apart gehouden alvorens wij ze aan de bewoners overhandigen. Deze dienen in een gesloten genaamtekende zak afgegeven te worden. 
* Dranken: gelieve niet mee te geven. Drank wordt via de cafetaria bezorgd en gefactureerd aan inkoopprijs.
* Voeding: enkel DROGE voeding
 
3/ Richtlijnen voor verplaatsing:
* Bij het ophalen van de was/attenties krijgen de mantelzorgers een document waarop vermeld staat dat zij zich hiervoor mogen verplaatsen.
 
 
UPDATE 19/03/20 - 11u: Er kan op afspraak live met onze bewoners gebeld worden. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14u en 16u. Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot vrijdag via info@wzchhart.be of door te bellen naar 055/33.48.61.
Voor verdere inlichtingen zie link van facebook.
 
UPDATE 17/03/20 - 13u: Nieuwe afspraken ivm attenties van de familie!
Er werd besloten dat attenties (kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeautjes) mee mogen afgegeven worden bij de afhaalmomenten van de was. Dit moet in een gesloten genaamtekende zak (behalve voor de bloemen). Onze medewerkers bezorgen dit dan aan de bewoner. Drank zal op vraag vanuit onze cafetaria voorzien worden. De familie wordt dringend verzocht hier NIET in te overdrijven. Zakken van meer dan 3kg of grote meubelstukken ed zullen niet aanvaard worden.
 
UPDATE 17/03/20 - 10u: N.a.v. het coronavirus wordt vanaf heden alle niet-dringende zorgverlening (kiné, kapster, pedicure, ...) door externe zorgverstrekkers geweigerd.  Dank voor uw begrip.
 
UPDATE 12/03/20 - 17u: vanaf 13/03/20 zal ter preventie het Dagverzorgingscentrum De Hoektoren gesloten worden.

UPDATE MEI 2019:

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat een beperkt aantal buren bezwaar hebben aangetekend tegen onze bouwplannen.  Vandaar werd onze omgevingsvergunning (afgeleverd door Stad Oudenaarde) opnieuw onderzocht door de deputatie van Oost-Vlaanderen.  Zij hebben nu beslist de omgevingsvergunning te weigeren waardoor we onze droom niet kunnen realiseren zoals gewenst.  Met de Raad van Bestuur zijn we ons momenteel aan het beraden.
Het blijft ons doel om een vervangingsnieuwbouw te realiseren op de oude site van de post. 
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.