Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord

WZC H. Hart vzw

NIEUWE PREVENTIEMAATREGELEN IKV CORONAVIRUS

Geschreven door Sophie Hove op in de categorie Algemeen.

UPDATE 5/4/20
In overleg met onze coördinerend raadgevend arts (CRA) werden meerdere bewoners getest en deze testen bleken positief te zijn. De besmettingen situeren zich gelukkig slechts op één afdeling. Er werden geen bewoners opgenomen in het ziekenhuis. We troffen meteen de nodige maatregelen voor zowel onze bewoners als onze medewerkers. Deze maatregelen werden genomen bovenop de strenge maatregelen die we reeds hanteerden. De gezondheid én veiligheid van onze bewoners en onze medewerkers blijft uiteraard onze allergrootste prioriteit. We werken hierbij nauw samen met de veiligheidscel van de politiezone waarvan we meteen veiligheidsadvies en extra middelen ter beschikking kregen, ook het agentschap Zorg en Gezondheid is hiervan op de hoogte en biedt ons de nodige ondersteuning om zo de uitbraak te beheersen en verdere besmettingen te vermijden.
De bewoners en de familie van de getroffen afdeling werden hiervan op de hoogte gebracht.
 
 
UPDATE 31/3/20:
In de campus H. Hart is een medewerker positief getest op het Covid-19 virus. Zij had een beschermd contact met een aantal bewoners. Dit wil zeggen dat onze medewerker steeds de regels rond handhygiëne heeft gerespecteerd en dat ze continu met een chirurgisch mondmasker heeft gewerkt. Momenteel zijn er geen zieke bewoners op die afdeling.
Wij hebben de families van de betrokken bewoners  gecontacteerd en de bewoners zelf werden ook op de hoogte gebracht.
Wij staan in nauw contact met het Agentschap Zorg en Gezondheid en volgen alle richtlijnen strikt op. We hebben tot nu toe de juiste maatregelen genomen en we moeten deze ook zo verder aanhouden.
U mag ervan overtuigd zijn dat iedereen zijn uiterste best doet om de verspreiding van het corona-virus tegen te gaan. De zorgmedewerkers houden dit scherp in de gaten en verwittigen de betrokken families.
 
UPDATE 26/03/20 - 14u: Info voor de serviceflatsbewoners
Klik op bijgevoegde link "Serviceflatsbewoners"
 
UPDATE 25/03/20 - 12u: Volgende richtlijnen zijn gewijzigd:
1/ Richtlijnen voor de was:
* Voor de familie die tot op heden de was kwam brengen/ophalen op afspraak zijn de uren gewijzigd. Voordien kon men dit doen tussen 17u en 18u maar dit kan nu enkel nog tussen 14u en 17u.
* Probeer de was zo weinig mogelijk te verhandelen en te schudden en was nadien steeds de handen met water en zeep.
* Was in de wasmachine op een zo hoog mogelijke temperatuur (liefst 60°).
* Graag nadien drogen in de droogkast.
* Vers gewassen was graag opgevouwen in een afgesloten zak plaatsen met daaromheen een 2° zak met etiket (wasmanden e.d. worden niet binnen gebracht).
 
2/ Richtlijnen voor attenties en voeding:
* Attenties: deze worden 24u apart gehouden alvorens wij ze aan de bewoners overhandigen. Deze dienen in een gesloten genaamtekende zak afgegeven te worden. 
* Dranken: gelieve niet mee te geven. Drank wordt via de cafetaria bezorgd en gefactureerd aan inkoopprijs.
* Voeding: enkel DROGE voeding
 
3/ Richtlijnen voor verplaatsing:
* Bij het ophalen van de was/attenties krijgen de mantelzorgers een document waarop vermeld staat dat zij zich hiervoor mogen verplaatsen.
 
 
UPDATE 19/03/20 - 11u: Er kan op afspraak live met onze bewoners gebeld worden. Dit kan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 14u en 16u. Een afspraak kan gemaakt worden van maandag tot vrijdag via info@wzchhart.be of door te bellen naar 055/33.48.61.
Voor verdere inlichtingen zie link van facebook.
 
UPDATE 17/03/20 - 13u: Nieuwe afspraken ivm attenties van de familie!
Er werd besloten dat attenties (kaarten, bloemen, droge voeding, tekeningen, cadeautjes) mee mogen afgegeven worden bij de afhaalmomenten van de was. Dit moet in een gesloten genaamtekende zak (behalve voor de bloemen). Onze medewerkers bezorgen dit dan aan de bewoner. Drank zal op vraag vanuit onze cafetaria voorzien worden. De familie wordt dringend verzocht hier NIET in te overdrijven. Zakken van meer dan 3kg of grote meubelstukken ed zullen niet aanvaard worden.
 
UPDATE 17/03/20 - 10u: N.a.v. het coronavirus wordt vanaf heden alle niet-dringende zorgverlening (kiné, kapster, pedicure, ...) door externe zorgverstrekkers geweigerd.  Dank voor uw begrip.
 
UPDATE 12/03/20 - 17u: vanaf 13/03/20 zal ter preventie het Dagverzorgingscentrum De Hoektoren gesloten worden.

UPDATE MEI 2019:

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat een beperkt aantal buren bezwaar hebben aangetekend tegen onze bouwplannen.  Vandaar werd onze omgevingsvergunning (afgeleverd door Stad Oudenaarde) opnieuw onderzocht door de deputatie van Oost-Vlaanderen.  Zij hebben nu beslist de omgevingsvergunning te weigeren waardoor we onze droom niet kunnen realiseren zoals gewenst.  Met de Raad van Bestuur zijn we ons momenteel aan het beraden.
Het blijft ons doel om een vervangingsnieuwbouw te realiseren op de oude site van de post. 
Wij houden u op de hoogte van het verdere verloop.