Let op: Om de gebruikerservaring op deze site te verbeteren gebruiken we cookies. Ik ga akkoord

WZC H. Hart vzw

Zorg voor mensen met een dementie

Dementie is een aandoening die berust op het geleidelijk achteruitgaan van de hersenen. Hierdoor hebben mensen met dementie een toenemende nood aan ondersteuning en hulp zowel op fysisch, psychologisch als sociaal vlak.

Het woonzorgcentrum H. Hart wil mensen met dementie een specifieke begeleiding bieden. Vanuit een visie op dementie gaan we op zoek naar kwaliteit van zorg voor deze mensen.

Contactpersoon 
Voor vragen of informatie kan u terecht bij:

Ann Vanden Daele
ann.vandendaele@wzchhart.be
055/33.48.61

Jij bent uniek

‘JE HOEFT NIETS BIJZONDERS TE DOEN OM BIJZONDER TE ZIJN’.  (Leona Van Seventer)

Het kennen van het verleden en de persoonlijke waarden van een persoon met dementie is een meerwaarde om de bewoner beter te begrijpen. Van hieruit past men de zorg en aandacht aan.

De bewoner moet zich uniek blijven voelen ook al wordt de communicatie en/of het contact moeilijk door het (ver)gevorderd stadium van dementie.

We willen met het nodige respect zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden, wensen, behoeften en gewoontes.

Warme Zorg

‘WAT NIET KAN WORDEN GEHEELD MOET WORDEN GESTREELD’ (Joost van den Vondel)

Om de beleving van de bewoner centraal te stellen is een betekenisvolle omgeving en een juiste benadering door de medewerkers nodig.

Die omgeving moet gezelligheid uitstralen en een gevoel van geborgenheid en houvast bieden. Het is aan de zorggever om zich te verplaatsen in de leefwereld van de bewoner die zich daardoor gesteund, getroost en veilig zal voelen.

Familie

‘GOEDE COMMUNICATIE VERSTERKT ELKE RELATIE’.

Familie en vrienden zijn hartelijk welkom met hun vragen, zorgen, vreugdes en verdriet. Zij kunnen partners zijn in de zorg om zo de kwaliteit van leven van de persoon met dementie te verhogen. In een sfeer van openheid willen wij een vertrouwensrelatie opbouwen met hen, met respect voor hun privacy en intimiteit.

Tijd beleven

‘ER IS EEN TIJD VOOR ALLES…’ ( Prediker, oud testament )

Een mens voelt zich mens door de relatie met de andere en moet de kans krijgen om anderen te ontmoeten. Een persoon met dementie kan nog genieten. Inspanning en ontspanning moet hem plezier en vermaak bieden, ook al zijn deze periodes kortstondig. De activiteiten moeten haalbaar en vertrouwd zijn, het gevoel geven erbij te horen en zoveel mogelijk rekening houden met de eigen voorkeuren.

Vriendelijkheid

‘EEN OPRECHTE GROET DOET EEN MENS GOED’.

De eigenschap vriendelijkheid heeft betrekking op mensgerichtheid. Vriendelijke mensen zijn geïnteresseerd in anderen, geduldig, aardig en houden rekening met anderen. Ze hechten veel waarde aan hun relaties met anderen en zijn gericht op harmonie.

Beschermde vrijheid

‘DE MENS IS VRIJ, MAAR HIJ VINDT ZIJN BEPERKING IN ZIJN EIGEN VRIJHEID’ ( Simone de Beauvoir, 1947)

We beogen een maximale zeggenschap over het eigen leven van de persoon met dementie, binnen de marges van zijn eigen kunnen en met ondersteuning van anderen. Hij is afhankelijk in vele levensopzichten: hygiënische zorg, eten, gaan en staan, … soms kunnen we niet anders dan in zijn plaats te beslissen.

Het taboe doorbreken

‘VERGEET DEMENTIE, ONTHOU MENS’ ( www.onthoumens.be)

Als woonzorgcentrum willen wij bijdragen aan een positieve beeldvorming van dementie. Een eenzijdige negatieve kijk op het ziektebeeld duwt mensen met dementie en hun naasten, in een hoekje. Een mens met dementie blijft een mens met eigen wensen en gevoelens, en met behoefte aan contact. Het is goed ons te focussen op het positieve, op de mogelijkheden in plaats van op het verlies. Onze voorziening ziet het als haar taak de integratie van dementie zowel intern als extern uit te dragen.