Navigatie

Wenst u meer informatie of heeft u vragen over de werking van ons woonzorgcentrum?

U kan hiervoor steeds terecht bij Els Malfait, sociaal assistente.

Tel: 055 33 48 70
E-mail: socdienst@wzchhart.be

Missie

Onze missie: “Uniek in ouderenzorg met een hart” geeft aan dat wij ons met hart en ziel willen inzetten om een professionele, kwalitatief hoogstaande ouderenzorg te bieden, die als uniek ervaren wordt.

We willen een divers, eigentijds en betaalbaar aanbod van (woon)zorgvormen (residentiële en thuiszorgondersteunende) aanbieden aan de kwetsbare, zorgbehoevende oudere in onze regio en willen –in dialoog met onze zorgnetwerken en de overheid- blijven zoeken naar antwoorden op de lokale maatschappelijke noden, binnen een gezond financieel kader.

We streven naar een optimaal woon- en leefklimaat met grote aandacht voor de huiselijkheid zodat de bewoner/ cliënt zich thuis kan voelen. We willen een open huis zijn, waar vrienden en familie vrij ontvangen worden en onze belangrijkste partner in de zorg zijn. We proberen een zorgknooppunt te zijn in het hartje van Oudenaarde door ons huis en onze dienstverlening, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor de buurt en bevorderen zo ook de sociale contacten van onze bewoners met de lokale gemeenschap.

In onze zorg- en dienstverlening handelen we met respect voor elke persoon ongeacht diens herkomst, ideologie of sociale status. Rekening houdend met de waarden die hij/zij belangrijk vindt, diens levensverhaal, autonomie en privacy.

In een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen werken wij – in nauw overleg met bewoner/cliënt en mantelzorger – professioneel samen met een gemeenschappelijke betrokkenheid en passie voor onze job en de ons toevertrouwde bewoners/ cliënten, resulterend in prestaties die de verwachtingen overschrijden. Het is dan ook onze ambitie om:

 • Dé geprefereerde partner te zijn en te blijven voor onze bewoners en hun mantelzorger én voor onze medewerkers.
 • Toonaangevend te zijn in de regio en een referentiepunt in de ouderenzorg.
 • Continue en uitdagende groei in kwaliteit te realiseren.
 • Beheersbaar te groeien in omvang met behoud van onze waarden.
 • Onszelf te blijven in vraag stellen.

Visie

Onze visie luidt: “Waar iedere unieke persoon, op zijn manier, bijdraagt tot een warme thuis”.

IEDERE

 • Ons aanbod voor kwetsbare, zorgbehoevende oudere in onze regio is: divers, eigentijds en betaalbaar
 • medewerkers, bewoners, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgnetwerken, lokaal bestuur, overheid, …SAMEN werken we in een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen

UNIEKE PERSOON

 • We hebben respect voor de identiteit van iedere persoon ongeacht diens herkomst, ideologie of sociale status.
 • We houden rekening met de autonomie, de ideologie, het levensverhaal en de privacy van onze zorgvragers en stemmen onze zorg daarop af.

OP ZIJN MANIER

 • Waar iedereen zijn kunnen, sterktes, deskundigheid, maximaal inzet voor een fijne, kwalitatieve (werk)plek. (professionalisme)

BIJDRAAGT

 • We maken er SAMEN een fijne plek van om te wonen, leven, werken:
  waar iedere stem gehoord wordt.
  Waarbij iedereen vanuit zijn/ haar betrokkenheid wil bijdragen.

WARME THUIS

 • Waar tijd wordt gemaakt voor elkaar en voor de kleine dingen des levens.
 • Waar een gezellige, warme thuis wordt gecreëerd waar bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers … zich erbij voelen horen (Huiselijkheid)

Ons aanbod

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart