Woonzorgcentrum Heilig Hart vzw

Woonzorgcentrum H. Hart biedt residentiële ouderenzorg aan in Oudenaarde.

vertrekkend vanuit onze missie “Uniek in ouderenzorg met een hart” willen wij een hartelijke, veilige thuis bieden in het hartje van Oudenaarde.

Wij bevinden ons in het hartje van Oudenaarde en we vinden het belangrijk dat onze (zorgbehoevende) ouderen een betekenisvolle plek behouden in onze gemeenschap. We vinden dat  ouderen, ook als ze hulpbehoevend worden,  een warme, hartelijke, veilige thuis verdienen in hun vertrouwde leefomgeving.  Een thuis waar rekening wordt gehouden met ieders individuele noden/ wensen en met veranderende maatschappelijke verwachtingen.

Vzw H. Hart biedt ondersteuning aan ongeveer 185 gebruikers gaande van hulp aan (zorgbehoevende) ouderen die zelfstandig wonen met eventueel zorgondersteuning (assistentiewoningen, centrum voor dagverzorging, kortverblijf, herstelverblijf) tot het aanbieden van een warme, hartelijke nieuwe thuis (met afgestemde zorg) in ons woonzorgcentrum verbonden aan de buurt. Onze beide campussen (campus H. Hart en campus Kloosterhof Pamele) zijn gelegen langs de Schelde, in het centrum van de stad, op ongeveer 300m van elkaar. Vlakbij op de oude site van de post zal een 3de campus opgericht worden. Deze is nog in opbouw.

Bij campus H. Hart vinden 113 ouderen een nieuwe thuis in ons woonzorgcentrum. Hier verblijven zowel bewoners met een lichamelijke zorgvraag, als bewoners met een dementieproblematiek. Er wordt ook tijdelijke ondersteuning geboden aan cliënten in kortverblijf (6 plaatsen) of herstelverblijf (2 plaatsen). In deze campus bevindt zich ook onze eigen warme keuken die instaat voor ongeveer 200 heerlijke, verse maaltijden per dag.

Bij campus Kloosterhof Pamele verblijven 37 ouderen in het woonzorgcentrum wat  zich richt tot ouderen met een matige tot zwaar fysieke zorgbehoefte. Daarnaast beschikken wij op die site ook over een centrum voor dagverzorging en 22 assistentiewoningen.

Om onze bewoners een optimale zorg en ervaring te garanderen, beschikt onze organisatie over een deskundig team van zorgverleners. Deze mensen staan alle dagen klaar om de bewoners te ondersteunen in hun dagdagelijkse leven.

Missie

Onze missie: “Uniek in ouderenzorg met een hart” geeft aan dat wij ons met hart en ziel willen inzetten om een professionele, kwalitatief hoogstaande ouderenzorg te bieden, die als uniek ervaren wordt.

We willen een divers, eigentijds en betaalbaar aanbod van (woon)zorgvormen (residentiële en thuiszorgondersteunende) aanbieden aan de kwetsbare, zorgbehoevende oudere in onze regio en willen –in dialoog met onze zorgnetwerken en de overheid- blijven zoeken naar antwoorden op de lokale maatschappelijke noden, binnen een gezond financieel kader.

We streven naar een optimaal woon- en leefklimaat met grote aandacht voor de huiselijkheid zodat de bewoner/ cliënt zich thuis kan voelen. We willen een open huis zijn, waar vrienden en familie vrij ontvangen worden en onze belangrijkste partner in de zorg zijn. We proberen een zorgknooppunt te zijn in het hartje van Oudenaarde door ons huis en onze dienstverlening, waar mogelijk, beschikbaar te stellen voor de buurt en bevorderen zo ook de sociale contacten van onze bewoners met de lokale gemeenschap.

In onze zorg- en dienstverlening handelen we met respect voor elke persoon ongeacht diens herkomst, ideologie of sociale status. Rekening houdend met de waarden die hij/zij belangrijk vindt, diens levensverhaal, autonomie en privacy.

In een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen werken wij – in nauw overleg met bewoner/cliënt en mantelzorger – professioneel samen met een gemeenschappelijke betrokkenheid en passie voor onze job en de ons toevertrouwde bewoners/ cliënten, resulterend in prestaties die de verwachtingen overschrijden. Het is dan ook onze ambitie om:

 • Dé geprefereerde partner te zijn en te blijven voor onze bewoners en hun mantelzorger én voor onze medewerkers.
 • Toonaangevend te zijn in de regio en een referentiepunt in de ouderenzorg.
 • Continue en uitdagende groei in kwaliteit te realiseren.
 • Beheersbaar te groeien in omvang met behoud van onze waarden.
 • Onszelf te blijven in vraag stellen.

Visie

Onze visie luidt: “Waar iedere unieke persoon, op zijn manier, bijdraagt tot een warme thuis”.

IEDERE

 • Ons aanbod voor kwetsbare, zorgbehoevende oudere in onze regio is: divers, eigentijds en betaalbaar
 • medewerkers, bewoners, cliënten, vrijwilligers, mantelzorgers, zorgnetwerken, lokaal bestuur, overheid, …SAMEN werken we in een sfeer van openheid en wederzijds vertrouwen

UNIEKE PERSOON

 • We hebben respect voor de identiteit van iedere persoon ongeacht diens herkomst, ideologie of sociale status.
 • We houden rekening met de autonomie, de ideologie, het levensverhaal en de privacy van onze zorgvragers en stemmen onze zorg daarop af.

OP ZIJN MANIER

 • Waar iedereen zijn kunnen, sterktes, deskundigheid, maximaal inzet voor een fijne, kwalitatieve (werk)plek. (professionalisme)

BIJDRAAGT

 • We maken er SAMEN een fijne plek van om te wonen, leven, werken:
  waar iedere stem gehoord wordt.
  Waarbij iedereen vanuit zijn/ haar betrokkenheid wil bijdragen.

WARME THUIS

 • Waar tijd wordt gemaakt voor elkaar en voor de kleine dingen des levens.
 • Waar een gezellige, warme thuis wordt gecreëerd waar bewoners, medewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers … zich erbij voelen horen (Huiselijkheid)

Geschiedenis

Woonzorgcentrum H. Hart

Woonzorgcentrum H. Hart is van oorsprong een kleinschalig ziekenhuis dat kort na de Eerste Wereldoorlog gebouwd werd.  Het ziekenhuis was eigendom van Dr. De Meulemeester, die dit samen met de zusters Augustinessen uitbaatte.  De verzorging gebeurde uitsluitend door de Zusters Augustinessen, die later het eigendomsrecht en het beheer van de voorziening overnamen.

Door de goede faam van het ziekenhuis, was de kliniek steeds goed bezet.  Hierdoor besloot het ziekenhuis in 1955 om twee nieuwe vleugels bij te bouwen.  Dit leidde tot een uitbreiding van de capaciteit tot 65 bedden.

Omwille van besparingen in de ziekteverzekering in de jaren ‘80 dienden kleine ziekenhuizen hun activiteiten stop te zetten. In 1988 werd onze voorziening omgevormd tot Rust– en Verzorgingstehuis onder de naam “Verpleegtehuis H. Hart”.

Door de toenemende vraag naar opvang voor ouderen werd het verpleegtehuis tussen 1995 en 1997 opnieuw uitgebreid. De woongelegenheden in het woonzorgcentrum verdubbelden en vandaag wonen hier 144 ouderen.

Bouw campus Kloosterhof Pamele

De bouw van “campus Kloosterhof Pamele”, vroeger een 19e-eeuws klooster met kapel, kende enige vertraging.  Deze vertraging was voornamelijk te wijten aan de archeologische opgravingen waar de site voorwerp van uitmaakte. In 2005 werd de fundering van één van de torens van het voormalig middeleeuws kasteel opgegraven. Een indrukwekkende fundering, opgetrokken uit Doornikse kalksteen, kwam tevoorschijn.

Met de bouw van deze tweede campus ‘Kloosterhof Pamele”, konden we ons zorgaanbod verder uitbreiden. Naast een kleinschalig woonzorgcentrum voor 37 bewoners, richtten we een dagverzorgingscentrum en 22 assistentiewoningen op.

In 2007 openden de eerste assistentiewoningen en eind 2010 was de volledige campus operationeel.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart