6/7/2022: mondmasker sterk aanbevolen tijdens bezoek!

 

Beste familie, bezoeker,

aangezien het aantal Coronabesmettingen terug sterk toeneemt zouden wij u willen vragen om terug een chirurgisch mondmasker te dragen tijdens uw bezoek. Alvast bedankt voor uw begrip.

23/05/2022: Geen mondmaskerplicht meer!

 

Beste familie, bezoeker, externe dienstverlener.

Vanaf maandag 23/05/2022 geldt er terug een versoepelende maatregel omtrent het dragen van een mondmasker en daarom wensen wij:

IEDEREEN WELKOM ZONDER MONDMASKER!

Het is leuk om jullie terug te mogen zien met een glimlach!!

De regel van maximum 2 bezoekers op de kamer valt ook weg.

Onze medewerkers van de zorgen dragen wel nog hun mondmasker uit voorzorg naar de bewoner toe.

12/05/2022: Versoepelende maatregel

 

Beste familie, bezoeker, externe dienstverlener.

Vanaf woensdag 11/05/2022 is er een kleine versoepelende maatregel omtrent volgende zaken:

 • De binnenactiviteiten vinden nog steeds plaats op de leegroep (in de dagzaal of living) en de familie kan, indien gewenst, hieraan deelnemen met nog steeds het mondmasker aan.
 • De bewoner mag op zijn/haar kamer samen met familie iets eten of drinken (ook hier dient men nog steeds het mondmasker tussendoor te dragen op de kamer).
 • Familie en/of personeel mag samen met een bewoner buiten gaan wandelen. Hierbij hoeft men geen mondmasker meer te dragen als er voldoende afstand kan gehouden worden.

Het is nog steeds zoeken naar een goede balans tussen vrijheid en bescherming en zo proberen we stapsgewijs dichter te komen naar een veilige vrijheid voor onze bewoners, familie en medewerkers.

Corona-afspraken in woonzorgcentrum H. Hart dd 14 maart 2022

Beste familie, mantelzorger, sympathisant,

 

De laatste nieuwsberichten geven aan dat de coronacijfers in dalende lijn zijn. Dit zorgde voor belangrijke nationale versoepelingen zoals het grotendeels wegvallen van de mondmaskerplicht. Let wel: IN ZORGVOORZIENINGEN MOET ER WEL NOG STEEDS, VERPLICHT, EEN CHIRURGISCH MONDMASKER GEDRAGEN WORDEN!!

We weten dat deze richtlijnen de omgang met jullie dierbare bemoeilijken en we vinden dit heel jammer. We willen jullie dan ook graag danken voor het geduld, het volgen van de afspraken en de vele bedankjes en lieve woorden die wij op heden van jullie mochten ontvangen.

Na een tweetal jaar van héél erg strikte maatregelen zijn we blij te mogen aankondigen dat ook wij enkele versoepelingen inzake bezoek en cafetaria gebruik hebben doorgevoerd.

Vooraleerst: Onze cafetaria is terug GEOPEND voor bewoners en hun bezoek!

Er zijn echter een aantal belangrijke afspraken hieromtrent die je dient te volgen:

 • Er mag met maximum 4 personen aan een tafel plaats genomen worden.
 • Afstand dient bewaard te blijven.
 • Het chirurgisch mondneus masker dient gedragen te worden bij verplaatsingen binnen de cafetaria.
 • De bestelling wordt opgenomen aan de tafel.
 • Handen dienen ontsmet te worden voor en na het bezoek aan de cafetaria.

 

Wat zijn de afspraken inzake test- en isolatiebeleid?

 • Als de bewoner op uitstap gaat, dan zal vooraf aan jullie “bubbel” GEEN negatieve sneltest meer gevraagd worden. Bij thuiskomst zal er enkel kamerisolatie opgestart worden indien de bewoner zich ziek voelt of indien hij/zij een hoogrisicocontact heeft gehad.
 • Een nieuwe bewoner die vanuit een collectiviteit komt (ziekenhuis, woonzorgcentrum) zal in kamerisolatie geplaatst worden. De bewoner blijft op zijn/haar kamer gedurende 3-4 dagen. Op dag 3 na de opname wordt hij/zij getest, is de test negatief, dan stopt de isolatie.
 • Indien een bewoner terugkeert van een ziekenhuisopname langer dan 1 dag opname zal hij/zij in kamerisolatie geplaatst worden. Ook hier geldt dezelfde richtlijn: testing op dag 3, is de test negatief dan stopt de isolatie.
 • Indien een bewoner een hoogrisicocontact had, zal hij/zij in kamerisolatie geplaatst worden. De bewoner blijft op zijn/haar kamer gedurende 3-4 dagen. Op dag 3 wordt hij/zij getest, is de test negatief dan stopt de isolatie.
 • Indien een bewoner positief test op Covid-19 dan wordt hij/zij op de kamer in contactdruppelisolatie gebracht voor 10 tot 14 dagen startend vanaf de testdatum. De duur van de isolatie is afhankelijk van de ernst van de symptomen.
 • BIJ KAMERISOLATIE OF CONTACTDRUPPELISOLATIE GELDT EEN BEPERKTE BEZOEKREGELING. Je kan 2 keer per dag met maximum 2 personen per keer op bezoek komen gedurende 1 uur. Tussen de 2 bezoeken dient er voldoende tijd voorzien te worden om de kamer te verluchten. Tijdens dit bezoek moeten de isolatierichtlijnen (zie isolatiekaart op de deur) zeker gevolgd worden daar er een verhoogd besmettingsgevaar is.

 

Onderstaand geven we nogmaals alle huidige richtlijnen inzake bezoek mee:

 • De basis veiligheidsmaatregelen:
  • Je komt niet op bezoek indien je ziek bent of indien je je ziek voelt.
  • Bezoekers registreren zich bij aankomst en gaan nadien rechtstreeks naar de kamer. Je zoekt onderweg geen contact met andere bewoners, andere familieleden of personeel.
  • De fysieke afstand van 1,5m moet steeds bewaard worden.
  • Medewerkers en bezoekers vanaf 6 jaar dragen in de voorziening continu een CHIRURGISCH Dus ook op de kamer dragen de bezoekers een chirurgisch mondmasker dat ze zelf meebrengen van thuis. Een stoffen mondmasker beschermt NIET voldoende en is niet OK. Let wel: het chirurgisch mondneusmasker moet zowel mond als neus bedekken. Een chirurgisch mondneusmasker mag/kan maximum 4 uur gedragen worden en dient nadien vernieuwd te worden.
  • De afspraak inzake ventileren en verluchten van de kamer wordt gerespecteerd.
  • De handen dienen vóór en na het kamerbezoek ontsmet te worden.

 

 • Voor de bezoekers die op KAMERBEZOEK komen:
 • De bewoner kan MAXIMUM 2 externen tegelijkertijd (dit kan van verschillende bubbels zijn) op de kamer ontvangen. Dit kan ook een kind zijn, maar dat kind telt mee in het aantal.
 • Tijdens je bezoek blijf je op de kamer met de deur OPEN en het raam open om te verluchten. Indien je iemand van het verzorgend personeel nodig hebt dan kan je gerust gebruik maken van het oproepsysteem.
 • Er wordt geen bezoek ontvangen op de dagzalen van de bewoners. Een bewoner kan daar wel snel even afgehaald worden maar het bezoek vindt plaats op de kamer.
 • Als bezoeker eet of drink je NIETS op de kamer. Dit omdat je te allen tijde je mondmasker dient op te houden op de kamer! Je kan desgewenst wel gebruik maken van de cafetaria.
 • De bewoner draagt tijdens het bezoek ook een chirurgisch mondmasker.
 • Indien je dit wenst kan je je dierbare helpen bij het avondmaal. De bewoner eet dan wel op zijn kamer en niet in de leefgroep.
 • Eén huisdier wordt toegelaten op de kamer. Dit huisdier wordt op de kamer gehouden en komt niet in contact met andere bewoners of medewerkers.
 • EXTERNE DIENSTVERLENERS kunnen op de kamer van de bewoner hun dienst verlenen. Zij dienen zich ook aan alle basis veiligheidsmaatregelen én afspraken bij kamerbezoek te houden. Zij moeten nog STEEDS een FFP2 masker dragen.
 • Bij bezoek in een isolatiekamers geldt een beperkte bezoekregeling (zie isolatiebeleid)

 

 • Voor BEZOEK IN DE BUITENLUCHT:
 • Je kan samen met de bewoner een wandeling maken in de buitenlucht. Probeer toch zoveel als mogelijk afstand te houden.
 • De bewoner wordt door max. 2 personen afgehaald op de kamer. Die personen houden zich aan de afspraken ivm kamerbezoek.

 

 

Wij danken jullie voor het grondig lezen van deze richtlijnen en het respecteren ervan. We hopen dat deze versoepelingen snel verder kunnen uitgebreid worden zodat we een onbezonnen, vrije zomer kunnen tegemoet gaan.

 

Vanwege de directie

Katrien, Cynthia, Marc

wzchhart Oudenaarde - mondmasker verplicht - Covid-19

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart