BOUWPROJECT:

vervangingsnieuwbouw voor 60 woongelegenheden WZC, 27 serviceflats en een ondergrondse parking.

2016: Aankoop 3de site: Bekstraat 6, Oudenaarde

wzchhart - Bekstraat 6 Oudenaarde - site derde campus

Woonzorgcentrum H. Hart is verheugd met de aankoop van de oude post site zodat we vlakbij, in het ❤ van Oudenaarde, een vervangingsnieuwbouw kunnen realiseren voor onze oudste vleugel van het woonzorgcentrum. Dit deel van het woonzorgcentrum dateert van 1914 (gelegen in de Marlboroughlaan 3) en is dringend aan vervanging toe.

05/2019: schorsing 1 ste bouwaanvraag

wzchhart - Bekstraat 6 Oudenaarde - plan eerste bouwaanvraag dat geweigerd werd door deputatie

Door toedoen van enkele buren werd onze omgevingsvergunning geweigerd door de deputatie van Oost-Vlaanderen. Een hard verdict voor de 60 bewoners en ongeveer evenveel medewerkers die wonen en werken in onze oude vleugel.

04/2021: goedkeuring 2 de bouwaanvraag

wzchhart - Bekstraat 6 Oudenaarde - plan tweede bouwaanvraag dat goedgekeurd werd door de deputatie tatie

De door stad Oudenaarde goedgekeurde, aangepaste, 2de omgevingsvergunning werd opnieuw betwist door slechts enkele buren. Deze keer keurde de deputatie van Oost-Vlaanderen onze aanvraag wel goed! Super nieuws maar helaas gaan 3 buren verder in beroep ….. 😢

2022: WIJ HOPEN OP EEN POSITIEF ADVIES VAN DE RAAD VAN VERGUNNINGSBETWISTINGEN! 🤞

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart